top of page

Acerca de

Yetişkin Bale Sınıfı

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (KSÇOT) nedir?

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, 1980’li yıllarda Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg’in birçok terapi yönteminin sorunların köküne inmek, sorun veya belirti tartışmak üzerine kurulu olduğunu fark etmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Çocuk, ergen, yetişkin, çift ve aile terapisinde kullanılabilen bir tedavi yöntemidir.  Çözüm Odaklı Terapi yöntemi, geçmişi konuşmak, sorun veya belirti üzerine konuşmak yerine şimdiye ve şimdinin gelecek üzerindeki etkileri üzerine eğilir. Gelecek üzerine konuşurken de, şimdi var olan sorunların gelecekte var olmayacağı veya şiddetinin azalacağı düşüncesi üzerinden ilerler.

KSÇOT, danışanlar için işe yarar ve gerçekçi çözüm yollarını olabildiğince hızlı bir şekilde bulmaya yönelik bir yöntemdir.

Çözüm Odaklı Terapi seansları danışana nasıl bir fayda sağlar?

  • Danışanın olumlu özelliklerine, becerilerine, kaynaklarına ve güçlü yanlarına odaklanır ve bunları fark etmesini sağlar. Aslında danışan kendi kendinin terapistidir.

  • Danışanı problemlerini çözebilecek yeterlilikte olduğuna ikna eder ve var olan becerilerini kullanması konusunda teşvik eder.

  • Problem çözme konusunda yeni yollar keşfetmesini sağlar.

  • Probleme odaklanmak yerine çözüm konusundaki detayları ön plana çıkartır.

  • Danışan için işe yarayacak kişiye özel hareket planı oluşturmada yardımcı olur.

bottom of page