top of page

Acerca de

Yetişkin Bale Sınıfı

Yetişkin&Bireysel danışmanlık

Yetişkin danışmanlığında hedeflenen, kişilerin yaşadıkları problemlere yönelik içgörü kazanmalarına, bu problemlere yönelik duygu ve düşünceleriyle ilgili farkındalık kazanarak uygun başa çıkma yöntemleri geliştirmelerine destek sağlamaktır. Bireylerin içlerinde var olan kaynakları keşfetmelerini ve yepyeni kaynaklar edinmelerini sağlamaktır.

Psikoterapi sürecinde kişiler problem çözme becerisi, sosyal beceriler ve duygu düzenleme becerileri gibi hayatın içinde gerek duyduğumuz pek çok alanda kendisini geliştirme imkanı bulur.

Psikoterapi sürecinde ilerlemek, tek bir yöntemle değil, birçok farklı yöntemin birleşmesiyle gerçekleşebilir. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Çözüm Odaklı Terapi bilimsel olarak işlevselliği kanıtlanmış olan yöntemler çok daha etkili ve hızlı sonuçlar vermektedir.

bottom of page